นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๑๘

Ico48
Smarn (Recent Activities)
22 December 2012 22:33
#82661

Ico48  คนธรรมดา Ico48  ServiceMan Ico48  DaDa Ico48  ทดแทน Ico48  มิกกี้ 

  • Ico48  โอ๋-อโณ Ico48  เมตตา
  • ขอบคุณดอกไม้จากท่านทั้ง ๗ ครับ ความจริงรื้อหาเอกสาร ไปเจอหนังสือวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และสำเนาพระบรมราโชวาทนี้ ก็เลยนำมาลงไว้ เพื่อแสดงให้เห็นชัด ๆ ว่าที่พระองค์ทรงเป็นห่วงนั้น กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะซัก ๑๐ ปีมานี้ ทำให้ปั่นป่วนกันทุกวงการครับ...
  • ส่วนหนังสือเล่มนั้นสแกนเสร็จแล้ว จะ upload มาเก็บ (และแชร์) ไว้หลังปีใหม่ครับ
  • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ล่วงหน้าเลยครับ