นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปฏิบัติการเหนือเมฆ: 1 person 1 idea

Ico48

เสนอข้ามฝ่ายเขาจะหาว่า ก้าวก่ายหรือเปล่าคะ กลัวโดนกินหัวค่ะ