นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน

Ico48
Monly (Recent Activities)
17 December 2012 16:01
#82565
  • baby เป็นทั้งผู้ประสานงานและให้คำปรึกษา รวมทั้งช่วยในการหาเสื้อกองเชียร์   และยังมีอีกงานนะค่ะ นั่นคือ กิจกรรม walk rally  ที่ baby  เป็นผู้นำจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ให้พักผ่อนไปก่อนเก็บแรงไว้ วันพุธนี้ มีการประชุมกิจกรรม walk rally นะค่ะ 
  • ช่วงธันวาคม นี้ อย่าตามงานนะค่ะ Boss