นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน

Ico48

ผลงานของคณะทรัพย์ฯ ครั้งนี้เกิดจากความสามัคคีของบุคคลากรในคณะฯ ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วม ครับ เชียร์ วรวิทย์