นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน

Ico48
Baby (Recent Activities)
17 December 2012 11:01
#82551

งานนี้ ต้องยกความดีให้กับผู้ประสานงานที่ดี ได้แก่ พี่ปราณี (พี่อ้วน) พี่มอนลี่ น้องแมงปอ น้อง 1 และอีกหลาย ๆ คน ที่ไม่ได้เอ่ยนาม