นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กีฬาสามัคคี : ทีมกีฬา ทีมงาน

Ico48
Monly (Recent Activities)
17 December 2012 09:43
#82544
  • มีบางหน่วยงาน ไม่มีผู้ประสานงาน ทำให้เสียโอกาสที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และบางหน่วยงานผู้นำเปิดไฟเขียว แต่ไม่มีผู้ประสานงานก็เสียโอกาสเช่นกัน และยังมีอีกบางหน่วยงาน เสนอให้มีการถัวเฉลี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย สุดท้ายก็เสียโอกาสเช่นกัน