นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกนี้ชื่อ "การดูแลนักศึกษา"

Ico48

ผมตามผลงานของท่าน "นิฟาริด"ผ่านระบบเมลใน Loop ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาตลอดและพบว่าท่านเป็นที่ตั้งใจพัฒนาม.อ.อย่างจริงจังมากครับ Cheer!