นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขวันละ 5 นาที

Ico48

จริง เหอ "น้องแชง" ของพี่

สอนหน่อยแล...จะได้ไม่ต้องเสียค่ากาแฟ วันละ 10 บาทอีก

Tacit Knowledge นะเนี่ย...

โทรหาพี่ทีต่ะ Now T.2957

อิ...อิ...

เนื้อหาเต็ม: ความสุขวันละ 5 นาที