นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหาการลง SugarSuite Full 3.5.1d ThaiEdition.zip

Ico48
kakakid [IP: 210.213.58.58]
20 พฤศจิกายน 2555 09:57
#82016

ลองแก้ ไฟล์ SugarTh\modules\Calendar\DateTime.php บรรทัด class DateTime ให้เป็น class DateTimeSugar