นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วุฒิภาวะทางสังคม

Ico48

หนูชอบบันทึกนี้มาก ๆ เลยเพราะทำให้หนูรู้ว่า ยังไม่โต ครบ 6 ข้อ อิอิ...

เนื้อหาเต็ม: วุฒิภาวะทางสังคม