นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานรับปริญญา ค่าความร่วมมือของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
pai (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
14 พฤศจิกายน 2555 11:02
#81897

เป็นการทำงานแบบจิตรอาสาของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทุกคน โดยเฉพาะบุคคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ให้มีภาพถ่ายที่ประทับใจไว้ระลึกถึงวันนี้ได้ตลอดไปครับ ขอแสดงความยินดีกับคณะฯ และบัณฑิตทุกคน ครับ