นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "อีโก้" ทำงาน

Ico48

ไชโย!!!!!!!!! แสดงว่า ท้าวแชร์ ถึงแก่น

ของการควบคุม ต่อม ของอารมณ์ได้แล้ว