นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องแย่ ๆ ของคนไทย (ที่ต้องยอมรับความจริง)

Ico48

เป็นเรื่องของเหรียญ ๒ ด้านครับ

เมื่อฝรั่งมองก็ต้องเทียบกับวัฒนธรรมของฝรั่ง

ฝรั่งก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด ไทยก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด

หรือมันก็มีดีในส่วนไม่ดีอยู่เช่นกัน

เราเอง