นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหาการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาไม่มีวันหมด ด้วยความภาคภูมิใจของคนทำงาน

Ico48
ปลาดาว [IP: 192.168.37.205]
09 พฤศจิกายน 2555 10:02
#81772

เหนื่อยค่ะ (มากด้วย) แต่... เมื่อเห็นผลจากการทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ของพวกเราที่เป็นตัวแทนบุคลากรทั้งคณะฯ แล้ว หายเหนื่อยค่ะ มีแรง(ใจ) ไว้สู้กันใหม่ในปีต่อ ๆ ไป