นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 [M+H] กับ [M+Na] ใน LC/MS

Ico48

สารทุกตัวที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อ MS สามารถตรวจวัดได้ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: [M+H] กับ [M+Na] ใน LC/MS