นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้บริการส่งต่อผู้โดยสาร

Ico48

การเช่นนี้ได้ ต้องไม่มีสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ที่ต้องรอรับของอีกหลายนาที ซึ่งคงไม่ทันในเวลา 30 นาที ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชม.