นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 [M+H] กับ [M+Na] ใน LC/MS

Ico48
จุฬารัตน์ [IP: 101.109.119.249]
27 ตุลาคม 2555 16:42
#81480

อยากทราบว่า LC MS วิเคราะห์หาสารเคมีอะไรได้มั่งคะ

ในเลือดและปัสสาวะ

เนื้อหาเต็ม: [M+H] กับ [M+Na] ใน LC/MS