นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 test

Ico48

ผ่านค่ะแต่ลำบากน่าดู ...

พิมพ์ ไม่เป็นค่ะ

สาว่า ยากจัง

อิ..อิ...

เนื้อหาเต็ม: test