นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตะลึง ตะลึง ตำลึง

Ico48

พี่ sukit ก็ตัดไปทำแกงจืดดูซิคะ แล้วอย่าลืมเผื่อแผ่มาให้น้องกินมั่งนา

เนื้อหาเต็ม: ตะลึง ตะลึง ตำลึง