นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตะลึง ตะลึง ตำลึง

Ico48

เป็นผู้ชำนาญเรื่อง SEM ขนาดถ่ายรูปยังเอาเหรีญญ 5 ไปวางเพื่อให้เห็นขนาดที่แท้จริงด้วย

เนื้อหาเต็ม: ตะลึง ตะลึง ตำลึง