นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำงานให้ท้าทาย ให้สนุก ให้ได้มากกว่างาน

Ico48

ขอบคุณค่ะ สำหรับ เรื่อง "ท้าทาย" ที่สอนให้เกิดการเรียนรู้ค่ะ