นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติด Tag

Ico48

ท้าว ท้าว แชร์ติด"อ่าง" นั้น มิเป็นไร

แต่ถ้าคุณ ฝา ละ มี ติด เรื่อง ใหญ่ ฮา

เนื้อหาเต็ม: ติด Tag