นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติด Tag

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
19 October 2012 11:28
#81230

ท้าวแชร์ ติดอ่าง ตากหาก..อิ...อิ..

เนื้อหาเต็ม: ติด Tag