นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติด Tag

Ico48

หลังจากวันนี้ หรือวันไหนๆ ที่ว่างสมาชิกก็สามารถเข้าไปติด tag แก้ให้ให้ถูกได้ตลอดเวลาค่ะ

ท้าวแชร์ชอบแถมนะครับ

ถ้าใครจะหาบันทึกของผมก็ต้องพิมพ์

http://share.psu.ac.th/post/tag/ข้าวยำ

หรือ

http://share.psu.ac.th/post/tag/เฉาก๊วย

^_^

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ติด Tag