นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลไม้ควรทานเพื่อหุ่นสวย

Ico48

สำหรับน้อง anni ไม่ต้องลดนะค่ะ เนื่องจากหุ่นดีอยู่แล้ว