นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สู้ด้วยหัวใจ

Ico48
ศรีนรา (Recent Activities)
27 September 2012 11:25
#80769

เติมเต็ม

เนื้อหาเต็ม: สู้ด้วยหัวใจ