นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

Ico48
เอกกี้ [IP: 203.114.124.178]
26 กันยายน 2555 10:03
#80752

ค่าปรับของงานจ้างที่ต้องการผลสำเร็จพร้อมกัน ถ้าคิดแล้วมีเศษสตางค์ เราต้องปัดเศษขึ้นหรือไม่ครับ