นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555

Ico48

ขอบคุณ

ทุกคนสบายดี

มีข่าวรองฯบริหารได้ ซัมซุง แกแลกซี่ โน๊ต จากสุวรรณภูมิ มาถ่ายรูปปแล้ว