นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนี้ที่เวียนนา 20 ก.ย. 2555

Ico48

สวัสดี จาก กองการเจ้าหน้าที่ค่ะ...อยู่ที่ไหนก็สวัสดี ผ่าน Share กันได้ทั่วโลก

อิ..อิ..