นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2

Ico48
นายบาส (Recent Activities)
19 September 2012 09:19
#80589

ผมอยากให้นโยบายที่ว่า "ผู้ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าเงินเดือน ไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว(ชพค) อีกจนถึง 15,000 บาท" เกิดขึ้นได้จริงในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นี้เลยทันที แต่ผมก็ยังหวั่นๆว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้อย่างผม จะไม่ได้รับอนิสง ของนโยบายนี้ ผมบนบาน ไข่ต้ม 99 ฟองไว้แล้วครับ ถ้าหากผมได้เงินค่าครองชีพชั่วคราว ในครั้งนี้จริง