นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 2

Ico48
นายบาส (Recent Activities)
17 September 2012 16:42
#80559

ผมมองใน2มุมมองครับ

มุมมองที่ 1. เห็นด้วยกับการเพิ่มเงิน เพราะ คนที่เริ่มต้นงานใหม่ได้เงินเดือน 11,890 บาท (หลัง 1 ตุลาคม 2555) และยิ่งในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ เงินเดือนแทบจะไม่เหลือแล้วพอสิ้นเดือน ไหนจะค่าประกันสังคม ไหนจะค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไหนจะค่าหุ้นสหกรณ์ การช่วยเหลือให้ถึงเงินเดือน 15,000บาท จะเป็นการช่วยเหลือในระยะแรกของการทำงาน พอเงินเดือนถึง เค้าก็จะได้เงินเดือนจริงๆนั้นไปตลอด

มุมมองที่ 2. ก็ไม่แฟร์ สำหรับการช่วยเหลือเฉพาะคนที่เงินเดือนไม่ถึง เพราะคนเก่า กว่าเงินเดือนจะถึง 15,00 บาท อาจจะต้องใช้เวลานาน เด็กรุ่นใหม่เงินเดือนเกือบใกล้เคียงกันแล้ว และ ในกรณีของ คนที่มีเงินเดือน 11,890 บาท โดยได้รับเงินค่าครองชีพอีก 3110 บาท รวมแล้ว เงินเดือน 15,000บาท จะได้เปรียบเรื่องการหักเงินประกันสังคม หากเอาฐานเงินเดือน 11,890 บาท ไปคำนวณ โดยไม่ได้เอาเงินช่วยเหลือ ไปคำนวณด้วย

ผมคือคนที่อยู่ในมุมมองที่ 1 เห็นด้วยอย่างยิ่ง