นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ คุณกฤษณา กลับทับลัง

Ico48

ขอบคุณค่ะ อ่านแล้วทำให้นึกถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในรอบรั้ว ม.อ. เช่นกันค่ะ ^_^