นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สภาข้าราชการฯจัดบรรยายหวังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48
เจนวดี (Recent Activities)
17 September 2012 09:59
#80546

ขอบคุณค่ะพี่เอ๋

ชอบตรงที่มี link ไปดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถสืบค้นต่อได้เลยโดยไม่ต้องไปเริ่มหาที่หน้าเว็บอื่นอีกค่ะ ^_^