นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกียรติ และการเสื่อมเกียรติ

Ico48

"เสื่อมเกียรติ" ตก "ม" ไป 1 ตัวค่ะแถวๆ บรรทัดที่ 11 นับจากล่างค่ะ