นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยการเจรจาต่อรอง

Ico48

เป็นการทดสอบ ความอัด อั่น ตันใจ ของสายสนับสนุน มิใช้เพราะผม ปชส. ฮา

ส่วนการต่อรอง ยกให้ท่าน คมกริช ฮา

ส่วนผมต่อความยาว สาวความยืด ฮา

ครบ สามฮา กราบลาท้าวแชร์