นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สภาข้าราชการฯจัดบรรยายหวังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48

ชื่อเรื่องตก คำว่า "ความ" ไปหรือเปล่าคะ

อิ..อิ..