นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนาคต Share.psu.ac.th

Ico48

ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งเรียบร้อยเมื่อไหร่ จะขอสมัครเป็นผู้ช่วยดูแลทันทีค่ะ 

เนื้อหาเต็ม: อนาคต Share.psu.ac.th