นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ คุณกฤษณา กลับทับลัง

Ico48

ขอบคุณทีมงานสัมภาษณ์และขอบคุณพี่กฤษณาที่ทำให้อ่านแล้วมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังใหญ่มอ.ของเราค่ะ