นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนาคต Share.psu.ac.th

Ico48

ขอสมัครเป็นคนดู (แล) อยู่ห่าง ๆ อย่าง ห่วง ๆ ได้ไหมครับ

อิอิอิ

^_0

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนาคต Share.psu.ac.th