นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนาคต Share.psu.ac.th

Ico48

การมองที่หัวใจของสมาชิกก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งครับ

แต่ที่สำคัญคือ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจต้องมองว่า

share.psu.ac.th มีไว้ทำไม เพื่อตอบสนองอะไร

เข้าทำนองเดียวกับบันทึกซีรีย์ "สานฝันสู่เส้นชัย" ที่กำลังอ่าเพลิน เข้มเหมือน espresso 

คำตอบเป็นส่วนที่นำไปสู่การตัดสินใจว่า จะปล่อยให้แชร์แห้งตาย หรือจะต้องลงทุน หรือจะไปตามบุญตามกรรม

เมื่อตัดสินใจมาทางยี้แล้ว ก็คงต้องคิดหาวิธีการ กระบวนการที่จะทำให้การดูแลแชร์สีชมพูแห่งนี้ มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น กว่าที่ผ่าน ๆ มา

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: อนาคต Share.psu.ac.th