นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนาคต Share.psu.ac.th

Ico48

ขอบคุณ ทุกๆ ท่านที่ขับเคลื่อน ขอบพระคุณ อ.ฉัตรไชย จันทร์พริ้ม ที่ยอมรับเป็นเจ้า ภาพ

สุดๆ ฝากเท้าแชร์จน !!!!! นึกเอาในสิ่งที่ชอบ

เนื้อหาเต็ม: อนาคต Share.psu.ac.th