นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

Ico48
kitty (Recent Activities)
11 September 2012 15:02
#80421

ช่องว่างระหว่างปริญญาตรี โท เอก เอามาจากอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (สายวิชาการ *1.5 สายปฏิบัติการ *1.3)