นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2555

Ico48

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ ครับ หลักสูตร นพลักษณ์ เคยเข้าอบรมแล้วตอนอบรมหลักสูตร นบ. และคณะจัดให้ ดีมากครับ