นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้ share.psu แนะนำตน

Ico48

ความจริงบุคลากรทุกคนก็แนะนำตนเองผ่าน share นี้ได้นะครับ

ผมก็เห็นด้วยครับว่าควรแนะนำตนเองผ่าน share.psu นี้ในอีก 1 ช่องทาง

เมื่อวานผมไปกินข้าวที่สโมสรอาจารย์ พบอาจารย์ใหม่ที่จบจากอังกฤษ เรียนมาทางสาขาฟิสิกส์ เกี่ยวกับ optic อะไรทำนองนี้ ซึ่งก็มีการถามว่าใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ก็น่าสนใจเพราะบุคลากรเราเรียนมาในสาขาใหม่ ๆ แปลก ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ครับ

เนื้อหาเต็ม: การใช้ share.psu แนะนำตน