นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้ share.psu แนะนำตน

Ico48

ชอบ ชอบ บันทึกแบบนี้ชอบที่สุดเลย

อิ...อิ..

เนื้อหาเต็ม: การใช้ share.psu แนะนำตน