นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเปิดไฟหน้ารถผิดอาจถึงตายได้

Ico48

อีกอย่างคือ การเปิดไฟฉุกเฉิน

เดี๋ยวนี้กันมากครับ

ไม่ว่าจะเปิดไฟฉุกเฉินเวลาจะขับรถตรงไป

หรือเปิดไฟฉุกเฉินเวลาฝนตก