นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญฟังบรรยาย ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48

แจ้งความคืบหน้า

เรียน คณะกรรมการทุกท่าน

***เรียนเชิญคณะกรรมการสภาข้าราชการว.หาดใหญ่

และคณะกรรมการชมรมข้าราชการว.ปัตตานี ประชุม

เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ

ห้องกิตติ (คณะแพทย์) เวลาประมาณ 12.00 น (วันที่ 4 ก.ย.2555)

สรุป จำนวนผู้แจ้งเข้าร่วมสัมมนา (ล่าสุด) รวมทั้งหมด 753 คน

พี่ตา (นวลสวาท) แจ้งดังนี้ค่ะ

สรุป ห้องทองจันทร์ เสริมเต็มที่ไม่เกิน 150 ที่

ถ่ายทอดไปห้องพันธ์ทิพย์ 160 ที่

ฟรีค่ะ! และส่งสัญญาณไปใต้ลานอาคารทองจันทร์ รวมทั้งหลังโต๊ะลงทะเบียน

คงแออัดหน่อยนะคะ

***ฝากให้ฝ่ายต้อนรับช่วยระบายคนที่ลงทะเบียนลงไปที่เก้าอี้เร็ว ๆ ด้วยค่ะ

จัดอาหารว่างไว้ 700 ชุด อาหารกลางวัน 700 ชุด

สำรองอาหารว่างไว้ 60 ชุด

***หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ฝ่ายลงทะเบียนช่วยแจ้งจำนวนผู้เข้าสัมมนา

ที่ตาล หรือ พี่ตา(นวลสวาท) ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ดำเนินการเรื่องอาหารกลางวัน

ขออภัยค่ะส่งล่าช้ามาก ส่งมาเผื่อบางท่านได้อ่าน mail

ท่านที่ไม่ได้อ่าน ไม่เป็นค่ะ พรุ่งนี้ตาลค่อยแจ้งด้วยวาจา (รายบุคคล)ค่ะ