นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญฟังบรรยาย ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48

สำหรับท่านผู้สนใจ แต่ไม่สะดวกจะเดินทาง สามารถรับชมได้ทาง http://psutv.psu.ac.th/ (^_^) สงกรานต์