นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นโครงการที่ดีมากๆครับ แต่ปีนี้ ที่แปลกใจไปกว่านั้นคือ โรงพยาบาลได้จัดให้มี คิว ให้กับบุคลากรโดยเฉพาะ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ ประทับใจครับ