นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกมส์คิดเลข 24

Ico48
panyarak (Recent Activities)
31 August 2012 10:53
#80126

For 1 4 5 6, possible solution is 4/(1-5/6)

For 9 4 6 7, possible solution is 6*(7+9)/4

เนื้อหาเต็ม: เกมส์คิดเลข 24